jhonatan chaya (punto fijo)
JUAN RAMIREZ (San Cristobal, Tachira)
jose machado (valera)